OWiT Świdnik

Umowa nr CID/000001/03/D
DOFINANSOWANIE: 1 372 296,10 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 372 296,10 PLN

Ośrodek Wsparcia i Testów funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik.

Naszym zadaniem jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak : komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.

Jako OWiT świadczymy porady osobom z niepełnosprawnością a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmujemy się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferujemy  pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów jesteśmy w stanie pomóc Państwu w większości spraw z jakimi do nas traficie.

Zapraszamy do kontaktu.

___________________________________________________________

___________________________________________________________


___________________________________________________________

Zapraszamy do korzystania z usług OWiT w Świdniku, który działa przy SOSW w Świdniku ul. Norwida 4. Świadczymy szeroki zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin czy opiekunów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów jesteśmy w stanie pomóc Państwu w większości spraw z jakimi do nas traficie.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne:

  1. świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących
  2. świadczenie porad doradcy rodziny
  3. świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja
  4. prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie
  5. prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie
  6. wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami

Wsparcie w OWiT mogą uzyskać:

  1. mieszkańcy województwa lubelskiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
  2. osoby zarejestrowane w systemie obsługi wsparcia

Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach :
– psycholog – mgr Dorota Grabowska-Oleszczuk (wtorek, czwartek)
– doradca rodziny – dr hab. Anna Prokopiak (poniedziałek)
– konsultacje medyczne
– lekarze specjaliści

Zapraszamy do zapisów na konsultacje osobiście lub zgłaszając telefonicznie:  535 783 598

Skip to content