OWiT Świdnik

Umowa nr CID/000001/03/D
DOFINANSOWANIE: 1 372 296,10 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 372 296,10 PLN

Ośrodek Wsparcia i Testów funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik.

Naszym zadaniem jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak : komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.

Jako OWiT świadczymy porady osobom z niepełnosprawnością a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmujemy się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferujemy  pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów jesteśmy w stanie pomóc Państwu w większości spraw z jakimi do nas traficie.

Zapraszamy do kontaktu.

___________________________________________________________

Zapraszamy do korzystania z usług OWiT w Świdniku, który działa przy SOSW w Świdniku ul. Norwida 4. Świadczymy szeroki zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin czy opiekunów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów jesteśmy w stanie pomóc Państwu w większości spraw z jakimi do nas traficie.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne:

  1. świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom,
    ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących;
  2. świadczenie porad doradcy rodziny;
  3. świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;
  4. prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;
  5. prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;
  6. wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami;

Wsparcie w OWiT mogą uzyskać:

  1. Mieszkańcy województwa lubelskiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. Osoby zarejestrowane w systemie obsługi wsparcia.                                                                                

Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach z :

– psychologiem
– doradcą rodziny
– doradcą zawodowym
– oligofrenopedagogiem
– surdopedagogiem
– lekarzami różnych specjalności

Konsultacje odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30-15.30 – zgłoszenia telefoniczne pod nr. tel.: 535 783 598

Skip to content